Blažo Mirčevski, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen je 18. februara 1948. godine u Skoplju, Makedonija. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1972. U aprilu 1971. počeo je da radi kao inženjer za signalno sigurnosne uređaje državne železnice u Skoplju. Alcatel-u se pridružio na početku njegovog prisustva u Jugoslaviji, a u junu 1991. postao je upravnik Obrazovnog centra Alcatel-Pupin Jugoslavija.

Blažo Mirčevski dao je značajan doprinos razvoju domaćih telekomunikacija, posebno digitalnih komutacionih sistema, kao i obrazovanju stručnjaka u ovoj oblasti. Njegovih 51 godina života i 27 godina rada iznedrilo je 13 generacija diplomiranih tehničara za telekomunikacije, mnogo mladih kompjuterskih stručnjaka i više komutacionih sistema uspešno integrisanih u telefonski sistem zemlje. Stalno je ulagao u mlađe kolege, pomažući im da steknu profesionalno samopouzdanje, da samostalno obavljaju  istraživanja i  da implementiraju, pišu i promovišu svoje ideje i projekte.

Blažo Mirčevski je autor više naučnih i stručnih radova objavljenih u zbornicima skupova ETRAN, IUINFO i TELFOR. Bio je aktivan u oblasti arhitekture komutacionih sistema ATM, posebno Alcatel sistema. Pisao je udžbenike za srednje škole, knjige za profesionalce u oblasti komutacionih sistema i popularno-naučne publikacije koje su digitalne sisteme i računare učinile dostupnim velikoj zajednici korisnika.

Beograd, novembar 2006

Blažo Mirčevski, a Bachelor of Science in Electrical Engineering, was born on February 18, 1948 in Skopje, Macedonia. He graduated from the School of Electrical Engineering, University of Belgrade, in 1972. In April 1971, he started working as a signaling engineer for the state railroad in Skopje. He has joined Alcatel at the beginning of its presence in Yugoslavia, and in June 1991 he became the manager of the Education Center of Alcatel-Pupin Yugoslavia.

Blažo Mirčevski made a significant contribution to the development of domestic telecommunications, particularly digital switching systems, as well as to the education of experts in this area. His 51 years of life and 27 years of work produced 13 graduating classes of telecommunications technicians, many young computer experts, and several switching systems successfully integrated into the country’s telephone system. He constantly invested in junior colleagues, helping them gain professional self-reliance and perform research, and teaching them to implement, write, and justify their ideas and projects.

Blažo Mirčevski authored several scientific and professional papers published in the proceedings of ETRAN, YUINFO, and TELFOR conferences. He was active in the area of ATM switching-systems architecture, particularly the Alcatel systems. He wrote class textbooks, books for switching-systems professionals, and popular-science publications that made digital systems and computers accessible to a large community of users.

Belgrade, November 2006