Додела награде

У условима ковид епидемије, Конференција ТЕЛФОР 2020 и ТЕЛФОР 2021. одржане су online. Додељивање Награде “Блажо Мирчевски” извршено је у више корака. Сертификат Награде послат је добитницима поштом а  новчани износ електронском уплатом на рачун добитника.

Честитања и изрази захвалности имплементирани су у видео поруке. Импресионира искреност и скромност награђених младих истраживача.

Award ceremony

In the conditions of the covid epidemic, the TELFOR 2020 and TELFOR 2021 Conference  were held online. The award of “Blažo Mirčevski” award was performed in several steps. The reward certificate was sent to the winners by mail and the money amount is electronically paid to the receiver’s account.

Congratulations and expressions of gratitude are implemented in video messages. Impresses honesty and modesty of the awarded young researchers.

TELFOR 2021

TELFOR 2020

Mr Vladimir Orlić
The President of the Jury
Mrs Julijana Mirčevski
The Award giver
Miss Slavica Tomović
The Award winner

TELFOR 2019

Mr Vladimir Orlić
The President of the Jury
Mrs Julijana Mirčevski
The Award giver
Mr Vitomir Djaja Josko
The Award winn