Rad žirija 2021

IZVEŠTAJ
o izboru dobitnika Nagrade „Blažo Mirčevski“ za radove na konferenciji TELFOR 2021

Na listi kandidata za Nagradu “Blažo Mirčevski” našlo se ukupno 42 kandidata. Predlog za Nagradu “Blažo Mirčevski” nosilo je 7 radova. U užem izboru se našao 1 rad koji ima predlog za Nagradu.

Rad žirija se odvijao u nekoliko etapa. Prvo je gledano ispunjenje opštih uslova a zatim tekst rada, opis izvršenog istraživanja, koncepcija i stil pisanja, izlaganje, odgovor na pitanja, kvalitet prezentacije.

Žiri je nakon nekoliko krugova eliminacija sveo moguće kandidate za dobitnike Nagrade na tri rada i to:

Rad 7.5. 120GHz Schottky Terahertz Transceivers with Graphene FET Sub-Harmonic Mixersautora: Surafel Berhanu Abegaz, Fetene Mulugeta Yigletu, Ephrem Teshale Bekele,
Rad 11.11. Evaluating IPv6 Support in Kubernetes autora: Vojdan Kjorveziroski, Anastas Mishev, Sonja Filiposka,
Rad 11.27. How piano training affects manual dexterity and finger synergy? Autora: Milica Badža, Milica Lazić, Jana Živanović, Dimitrije Popović, Ivan Vajs, Milica M. Janković, 

Karakteristično za uži izbor radova je bila posebnost istraživačkih tema i dobro izlaganje. Sva tri rada imaju autentične teme istraživanja koje nisu mnogo puta sretane na Telforu ali i dobro izlaganje, predusretljivost i spremnost izlagača da se odgovori na sva postavljena pitanja. 

Tema rada 7.5. je vrlo aktuelna, mladi autor Surafel Berhanu Abegaz je dobro adresirao probleme i zaključak žirija je da su autori poslali dobar rad na Telfor. THz svakako jesu primjenljive frekvencije za „beyond 5G“ mada  se i tu sreće dosta problema kao sto je „phase noise“ i slično. Dodatna vrednost ovog rada  jeste činjenica da je autor uporedio svoje rezultate sa drugim autorima. I ostvario je opet neki nezanemarljiv dobitak. U navedenoj literaturi, većina referenci je starija (2016-2018) što je za oblast 5G mreža prilično neaktuelno. Sa druge strane, moguće je da zaista nije mnogo istraživača radilo na sličnoj temi, Međutim, ima nekoliko navedenih referenci i iz 2020. godine i to su uglavnom radovi u časopisima iz familije IEEE Transactions.
Rad je urađen vrlo skromnim alatima, ilustracije su jednostavne. Stiče se utisak da je akcenat na sintezi grafena. Tokom izlaganja autor je vrlo angažovano opisivao detalje istraživanja, trudio se da izrazi kompromis između razumljivo niske cene što predstavlja pozitivan efekat ali i opadanja performansi za krajnje slučajeve. Veliku ulogu za razumevanje ovog rada je odigrao predsedavajući sesije Nenad Jevtić, koji je odmah postavio pravo pitanje: …what is your preference – low price or quality of functions ?
Žiri primećuje da do sada nije bilo ozbiljnijeg kandidata za Nagradu „Blažo Mirčevski“ sa afričkih univerziteta pa je i to interesantan detalj za našu konferenciju u smislu promocije.

Rad 11.11. dolazi iz Skopja, sa Fakulteta za računarske nauke i inženjering, Univerziteta „Kiril i Metodi“, Skopje, Severna Makedonija. Mladi autor Vojdan Kjorveziroski je zapažen tokom izlaganja. Bilo je vrlo živo, dobar stil engleskog izgovora, prezentacija vrlo interesantna i kreativna, odgovori na pitanja konkretni i bez prikrivanja nedostataka rada.
Rad ističe značaj i problem u vezi sa usvajanjem IPv6 protokola u sadašnjem aktuelnom trenutku kada je verzija IPv4 nemoćna da adresira više od 232 servera u internet mreži dok verzija IPv6 obezbeđuje mogućnost identifikacije do 2128 adresa. Rad ukazuje na ulogu provajdera u procesu usvajanja IPv6 protokola a posebno je interesantan i od vitalnog značaja za procese u domenu big data i ekspanzije centara podataka (Data centers).
Međutim, i pored aktuelnosti teme, postavka eksperimenta u ovom istraživanju je prilično jednostavna.

Tema rada 11.27. je multidisciplinarna ali je rad bio saopšten u sekciji “Softverski alati i aplikacije” mada je na Telforu 2018. predhodno istraživanje na sličnu temu bilo izlagano u biomedicinskoj sekciji. Rad je zasnovan na eksperimentu koji je vrlo detaljno opisan i ilustrovan i fotografijama i numeričkim rezultatima. Izlaganje mladog autora, Milica Badža, je bilo vrlo dopadljivo, tečno i angažovano, proživljeno i opušteno, na dobrom engleskom jeziku, Zaključuje se da je rad radila sa neposrednim angažovanjem. Dobro obrazlaže testove.
Bilo je različitih pitanja, na primer: Miroslav Popović, predsedavajući: „ovde treba obezbediti pijaniste” kao i “… a šta se dešava sa dirkama klavira”. I na takva vrlo divergentna pitanja Milica je davala kompetentne odgovore. 
Žiri procenjuje da je više autora na ovom radu, ukupno 6, posledica odvijanja istraživanja vezanog za projekt pa nije moguće preciznije odrediti doprinos prvog autora.

Žiri jednoglasno procenjuje da najveći lični doprinos nosi rad 7.6. Zato je utvrđen sledeći redosled:

  1. Rad 7.5. 120GHz Schottky Terahertz Transceivers with Graphene FET Sub-Harmonic Mixers autora Surafel Berhanu Abegaz, Fetene Mulugeta Yigletu, Ephrem Teshale Bekele
  2. Rad 11.27. How piano training affects manual dexterity and finger synergy? autora Milica Badža, Milica Lazić, Jana Živanović, Dimitrije Popović, Ivan Vajs, Milica M. Janković
  3. Rad 11.11. Evaluating IPv6 Support in Kubernetes autora Vojdan Kjorveziroski,  Anastas Mishev, Sonja Filiposka  

Prema ovoj odluci dobitnik Nagrade „Blažo Mirčevski“ za najbolji rad mladog autora na Telforu 2021. je

Surafel Berhanu Abegaz

Žiri za Nagradu Blažo Mirčevski ove godine je radio u sledećem sastavu:
Vladimir Orlić, PhD, predsednik žirija
Marija Malnar, PhD
Nemanja Zdravković, PhD
Nikola Popović, Mr.Sci
Mihailo Tošović, dipl.el.ing
Julijana Mirčevski, dipl.el.ing.

Žiri je koristio mišljenje više stručnih konsultanata za evaluaciju pojedinih radova ali bitno za uži izbor kandidata, bilo je mišljenje bivših dobitnika Nagrade, Ljiljane Marijanović, PhD Wiener University i Filipa Šarevskog, PhD Purdue University.Beograd,

Julijana Mirčevski

26.5.2022.